• Pas 80 bus 7 – 2440 Geel
  • Openingsuren: Enkel op afspraak
  • Bel ons op

    +32 14 72 76 03

  • Mail ons

    info@laumax.be

Indien u één of meerdere eigendommen in uw bezit heeft en u wenst het beheer van uw onroerende goederen uit te besteden, kan Laumax u helpen als rentmeester en u ten opzichte van de huurders vertegenwoordigen.

De taak van de rentmeester is zeer gevarieerd en  bestaat niet louter uit verhuren van een onroerend goed. De rentmeester is tevens verantwoordelijk voor:

– het opstellen van huurcontracten, plaatsbeschrijvingen en huurwaarborgen
– het afsluiten van allerhande contracten, (verzekering, leveranciers, personeel, …)
– de inning van de huur, opvragen van provisies, betalen van de rekeningen, aanmanen van wanbetalers, …
– het opvolgen van juridische geschillen en het opstarten van juridische procedures indien nodig
– het opvragen van offertes met betrekking tot onderhoud, renovatie, …
– het opvolgen van technische problemen in het gebouw
….

Alle uit te voeren taken kunnen individueel per klant en per eigendom worden afgesproken.